Studii postuniversitare de specializare

In cadrul Facultatii de Medicina Veterinara din Timisoara, functioneaza forma de invatamânt "la distanta"
(e-learning)
, - Studii postuniversitare de specializare - Managementul sanatatii la animale.

Prin aceste studii postuniversitare se ofera medicilor veterinari, aflati sau nu in campul muncii, posibilitatea de a se specializa in domeniul managementului sanatatii la animale si de a dobandi cunostinte complementare necesare pentru ocuparea posturilor din reteaua Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si de Siguranta Alimentelor

Alaturat se prezinta disciplinele ce vor fi parcurse pe durata a trei semestre. Semestrul IV este rezervat intocmirii lucrarii de diploma.

Taxa de scolarizare este de 2000 lei pe anul de studiu, platibila in doua transe.

Inscrierea se va face in intervalul 06 – 10 septembrie 2010.

Informatii detaliate pot fi primite de la secretariatul Facultatii de Medicina Veterinara Timisoara,
la telefonul 0256–277118 sau 0256–277008 si prin Email de la: office@fmvt.ro

Disciplinele de studiu Invatamantul postuniversitar la distanta consta intr-o maniera planificata de predare-invatare prin furnizare intr-o ordine secventiala si logica de materiale informative, mai ales in forma electronica, pentru a fi asimilate, fara a fi necesara co-prezenta cadrelor didactice si a cursantilor intr-un cadru adecvat de instruire.

 • Analiza de risc si managementul crizelor in medicina veterinara
 • Autorizarea, aprobarea si certificarea veterinara
 • Bunastarea si protectia animalelor
 • Medicina veterinara in agricultura ecologica
 • Epidemiologie, statistica si prognoza veterinara
 • Farmacovigilenta si toxicovigilenta
 • Inspectia si monitorizarea producerii, prelucrarii si desfacerii alimentelor
 • Legislatie veterinara si drept administrativ
 • Managementul sanatatii efectivelor de animale
 • Medicina veterinara legala
 • Protectia mediului
 • Sisteme de garantare a sigurantei si calitatii alimentelor (ISO, HACCP etc.)
 • Trasabilitatea in medicina veterinara
 • Sanatate publica veterinara (zoonoze microbiene si parazitare)

Inscrirea la concurs se face pe baza de cerere, cu mentionarea, sub semnatura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

La cerere se anexeaza urmatoarele acte;

 • diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), ambele in original;
 • foaia matricola/suplimentul la diploma de la facultatea absolvita, in original;
 • certificatul de nastere, in copie legalizata;
 • copie de pe actul de identitate;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs (100 lei);
 • certificat de competenta lingvistica pentru o limba straina de larga circulatie internationala (numai pentru promotiile anterioare celei din 2008).

Stabilirea rezultatelor

Admiterea candidatilor la studiile postuniversitare de specializare se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale. Locurile cu taxa se ocupa de candidati in ordinea strict descrescatoare a clasificarii lor, la solicitarea scrisa a candidatilor, in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor. La cerere se anexeaza chitanta care atesta plata a min. 50% din taxa de scolarizare (1000 lei) pentru anul univ. 2010/2011 si chitanta, reprezentand taxa de inmatriculare (120 lei).

Candidatii cu aceeasi medie de pe ultimele locuri vor fi departajati dupa criteriile specifice stabilite de Consiliul Facultatii.

Rezultatele se comunica prin afisare.

Candidatii declarati admisi se inmatriculeaza prin decizia Rectorului Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului.

Analiza si solutionarea contestatiilor:

Eventualele contestatii formulate de candidati se inregistreaza la secretariatele facultatilor in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, urmand sa fie solutionate in maxim 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

 

FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA TIMISOARA
Calea Aradului, nr. 119, 300645 - TIMISOARA
Tel/Fax. 0256-277118, 0256-277008

Decan, Prof.univ. Dr. Gheorghe Darabus