Scoala postdoctorala in domeniul Agriculturii si al Medicinei Veterinare

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi a demarat la data de 1 mai 2010 proiectul cu titlul „Scoala postdoctorala in domeniul Agriculturii si al Medicinei Veterinare”, cu o durata de implementare de 36 de luni.

Proiectul va primi o asistenta nerambursabila de 20.767.995 lei din Fondul Social European si din alocari de la bugetul de stat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Scopul proiectului

il reprezinta asigurarea suportului institutional, financiar si logistic necesar programelor postdoctorale pentru activitati de cercetare de excelenta in domeniul agricol si al medicinei veterinare.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea colaborarii dintre universitatile de profil agricol si medicina veterinara, sustinerea activitatii de cercetare in domeniu si cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera de cercetare in scopul cresterii economice bazate pe cunoastere.

Obiectivele specifice:

 • Dezvoltarea unei retele virtuale intre universitatile de profil agricol si medicina veterinara si parteneri transfrontalieri in vederea dezvoltarii programelor comune de studii si transferului de know-how catre cercetatorii romani in domeniul valorificarii rezultatelor cercetarii catre productie si mediul de afaceri.
 • Asigurarea suportului institutional si logistic necesar programelor postdoctorale in domeniul stiintelor agricole si medicina veterinara cu programe postdoctorale pentru formarea a 120 de cercetatori de excelenta.
 • Asigurarea suportului financiar pentru cercetatorii post-doctoranzi in vederea dezvoltarii de activitati de cercetare de excelenta care se inscriu in domeniile prioritare de cercetare ale Strategiei Nationale de CDI.

Activitati principale si rezultate preconizate:

Constructia institutionala a Scolii Postdoctorale

Rezultate:

 • existenta conceptului de organizare al Scolii Postdoctorale, definirea clara a obiectivelor si rezultatelor vizate pentru fiecare cercetator in perioada ciclului postdoctoral;
 • existenta criteriilor de selectie a cercetatorilor, a criteriilor de performanta pentru cercetatori, a regulamentului de functionare, existenta spatiului functional adecvat desfasurarii activitatii  Scolii Postdoctorale, dotat corespunzator.

Promovarea ofertei, activitatii si rezultatelor Scolii Postdoctorale in randul grupului tinta

Rezultate:

 • existenta conceptului de promovare, a paginii web dedicata Scolii Postdoctorale
 • 3.000 de flyere de prezentare a ofertei Scolii Postdoctorale

Acordarea de burse de cercetare postdoctorala pentru sustinerea materiala si aprecierea status-ului social al postdoctoranzilor selectati pentru programele postdoctorale.

Rezultate:

 • 120 de cercetatori selectati in conformitate cu criteriile stabilite, asistati financiar pe o perioada de 24 de luni cu bursa in cuantum de  aproximativ 1000 euro/luna, dintre care 60 vor beneficia de un stagiu de pregatire in strainatate pe o perioada de 3 luni;
 • rapoartele de evaluare a calitatii lucrarilor de cercetare.

Crearea unei platforme virtuale de colaborare a coordonatorilor si cercetatorilor din domeniul agricol si al medicinei veterinare

Rezultate:

 • existenta domeniului web aferent acestei comunitati;
 •  instalarea unor aplicatii web specifice: CMS, forum, blog si/sau wiki;
 • existenta bazei de date "who's who" cu toti actorii implicati in programele postdoctorale;
 • aplicatie pentru evenimentele de cercetare stiintifica, lucrarile stiintifice digitalizate si publicate pe site.

Sprijin financiar pentru participarea la seminarii si conferinte stiintifice, interne si internationale

Rezultate:

 • 180 de participari la seminarii si conferinte interne;
 • 120 de participari la seminarii si conferinte internationale;
 • 240 de articole publicate din care 120 ISI;
 • 120 de propuneri de proiecte de cercetare din care 20 selectate cu postdoctoranzi  in calitate de director de proiect si 40 membri in echipa de cercetare.

Vizite de studiu in vederea identificarii cazurilor de buna practica si a posibilitatilor de implementare a acestora in organizatia proprie

Rezultate:

 • 3 vizite de studiu in tari cu traditie in cercetarea aplicata, având in total 75 de participanti.

Proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara:
1„Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie:
1.5 „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”
Titlul proiectului:
„Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabila intr-o societate bazata pe cunoastere”
Cod Contract:
POSDRU/89/1.5/S/62371 Beneficiar: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

Pentru detalii suplimentare puteti contacta echipa de management a proiectului la urmatoarele date de contact:

Asistent de proiect,
Laura Costoiu
Tel./fax: 0256 277.127
Email: proiecte@unitate-extensie.org.ro